Strona główna

Instrukcja obsługi Kreatora

Instrukcja obsługi Kreatora

zrzut-ekranu-2018-10-28-o-13-38-35.jpg
 1. Otwórz Kreator
 2. Kliknij Dodaj nową ścianę.
 3. Wprowadź nazwę oraz wymiary swojej ściany.
 4. W kreatorze pojawi się rysunek ściany. Za pomocą myszki możesz ją powiększyć.
 5. Po prawej stronie ekranu znajduje się menu, które umożliwi dodawania kolejnych elementów projektu - drzwi, okno, panel trójkątny, panel kwadratowy.
 6. Kliknij na wybrany element lewym przyciskiem myszki aby pojawił się na Twoim projekcie.
 7. Kliknięcie prawym przyciskiem myszki na wybrany element (drzwi, okno), pozwala zmienić jego właściwości - wysokość oraz szerokość, a także usunąć go.
 8. Gdy wybrany panel jest już na Twojej ścianie w kreatorze, kliknij prawym przyciskiem myszki by móc go obrócić, zmienić dystans od ściany lub zmienić kolor.
 9. Aby dodać kolejny panel do projektu należy ponownie wybrać go z zasobnika po prawej stronie.
 10. W dolnej części zasobnika widocznych jest kilka opcji do wyboru :
 • Zapisz do pliku - Gdy Twój projekt będzie gotowy użyj tej opcji by zapisać.
 • Obrót kamery - Kliknij lewym przyciskiem myszki i przytrzymaj go. Możesz dzięki temu obracać swoją ścianą i zobaczyć swoje panele pod różnym kątem
 • Swobodne przemieszczanie kamery - Wybierz tą opcję, następnie za pomocą myszki będziesz mógł przenieść swoją ścianę w inne wolne miejsce w kreatorze.
 • Pokaż/ukryj siatkę - Zdecyduj czy siatka ma być na Twojej ścianie czy też nie.
 1. Gdy projekt jest ukończony zapisz go wybierając opcję Zapisz do pliku.
 2. Skontaktuj się z nami w sprawie zamówienia paneli.